ISO 9001 en VCA** behaald !

16 januari 2021

Na een periode van voorbereiding met ondersteuning van Cresco Consultancy was het op woensdag 23 december dan zover. ROZA heeft de ISO 9001 en VCA** certificering behaald!


ISO 9001:2015

Het onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instelling EBN Certification B.V. heeft ROZA officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat we onze bedrijfsprocessen beheersen en continu verbeteren waardoor ROZA voldoet aan de eisen en verwachtingen van klanten en/of andere belanghebbenden en daardoor de betrouwbaarheid en klanttevredenheid verhogen.


VCA**

Daarnaast heeft deze instelling na een her-audit ROZA opnieuw het VCA** 2017/6.0 toegekend gekregen. Met dit VCA** certificaat, dat specifiek bedoeld is voor hoofdaannemers, kan ROZA aantonen dat zij aan een groot aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoet en dus veilig en verantwoordt te werk gaat. VCA** richt zich op zowel veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten (VGM) op de werkvloer als ook op het beleid, structuur en planvorming op het gebied van VGM.
 


We kunnen met recht enorm blij en trots zijn met het behalen van zowel ISO 9001 als van VCA** certificering!