social-icon

Werkwijze

Bij ROZA geloven wij in duurzame relaties.

Alles wat wij doen, doen we samen.


Werkwijze

Bij ROZA geloven wij in duurzame relaties. Alles wat wij doen, doen we samen. Samen met partners, samen met opdrachtgevers en samen met bewoners. We denken in langetermijn oplossingen die niet alleen nu, maar ook in de toekomst het beste resultaat opleveren. Hieronder stapsgewijs onze werkwijze.

Vraag

Vraag

In nauw overleg met de opdrachtgever stellen wij de concrete vraag vast.

Onderzoek

Onderzoek

Vervolgens onderzoeken wij het vraagstuk om zo scherp mogelijk advies te kunnen geven. Klopt de formulering of moet die worden aangepast?

Kick-off

Kick-off

We leggen het fundament voor het project door gezamenlijk de uitgangspunten te bepalen. Waar willen we heen? Hoe komen we daar?

Check

Check

We willen zeker weten dat een plan uitvoerbaar is, daarom checken we altijd of de uitgangspunten realistisch zijn.

Schouw

Schouw

Op basis van alle verzamelde informatie, doen we een schouw. Vervolgens bespreken we onze bevindingen met de opdrachtgever.

Advies

Advies

Op basis van onze bevindingen geven we een advies. We schetsen verschillende scenario’s en geven uitleg bij de mogelijkheden.

Plan en begroting

Plan en begroting

We stellen een plan van aanpak op; secuur en realistisch. Daarnaast maken we de begroting op.

Check

Check

Het stappenplan lopen we nog een keer door met de opdrachtgever. Klopt alles? Alle vragen die er nog zijn, beantwoorden we.

Planning

Planning

We stellen een planning op die haalbaar en realistisch is. In deze fase start ook de communicatie met bewoners, gebruikers of eigenaren.

START!

START!

Bewonersgeluk

Bewonersgeluk

Als bewoners gelukkig zijn, zijn wij dat ook. Daarom doen we graag wat extra’s voor ze. Wij zorgen altijd voor een vast aanspreekpunt. We zijn zichtbaar, benaderbaar en doen nooit moeilijk als er hulp geboden moet worden.

Nazorg

Nazorg

U hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomst, daar hebben wij al aan gedacht. We plannen inspecties en zorgen voor een nieuw onderhoudsplan. Zo bent u altijd up-to-date.

Movie
social-icon

Je bent meer dan alleen een huisnummer.

  • Roza verduurzaamt.
    Roza adviseert.
    Roza realiseert.
    Roza verrast.

0

,

0

bewonersscore 2020

0

projecten in 2020

0

enthousiaste vaklieden 2020