Roza is partner in

Woonpartners MH ondertekent Raamovereenkomst RGS met drie partijen

15 september 2020

Op woensdag 9 september ondertekenden drie partijen de raamovereenkomst Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) met Woonpartners Midden-Holland.

René Mascini , directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland zette samen met Arno Kleijn (Hemubo), Egbert Roza (Roza vastgoedonderhoud) en Hans van der Krogt (Smits Vastgoedzorg) hun handtekening onder het contract voor de komende vijf jaren (tot 2026).

Alle partijen werken al samen vanaf  2018. Twee jaren geleden is Woonpartners gestart met een pilot volgens de RGS-methodiek. Vervolgens is de samenwerkingsovereenkomst afgesloten en dat is omgezet in de raamovereenkomst. In de overeenkomst spreken de partijen met elkaar op hoofdlijnen af op welke manier de werkzaamheden aan de woningcomplexen in het kader van planmatig onderhoud en verduurzaming worden uitgevoerd.


Samen groeien

De bedrijven zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en specifieke ervaring. René Mascini: “Ik ben tevreden over de resultaten die we met de bedrijven tot nu toe bereikt hebben. We maken goed gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. Er wordt kostenefficiënt gewerkt. Projecten worden goed voorbereid en volgens planning uitgevoerd. De huurders waarderen de gedegen aanpak met zeer hoge rapportcijfers!”

Binnen RGS werken de partijen met een handboek en met een Kwaliteit Borging Systeem(KBS). Deze dienen als basis voor het verstrekken van opdrachten. Samen met de opdrachtgever (Woonpartners) wordt gekeken welk scenario voor een specifiek complex het meest gunstig is. Daarbij spelen factoren als kwaliteit, looptijd, garantie en financiën een rol.

Vanuit Roza en Hemubo wordt dit onderstreept: “In Waddinxveen zijn we gestart met verschillende hoogbouwcomplexen die aan groot onderhoud toe waren aan de Tesselschadelaan, Peter Zuidlaan en de Busken Huetlaan. In eerste instantie waren de bewoners afwachtend, maar met de inzet van een wooncoach konden we de tijd nemen om de bewoners individueel antwoord te geven op hun vragen. Die gaan tegenwoordig wel vaak over de kosten van de energielasten. Wij hebben daar ervaring mee. De consulenten van Woonpartners kunnen zich dan concentreren op andere vragen die niet direct  met het aanstaande onderhoud te maken hebben”.

 

Voordelen voor de huurder

Voor de huurders zijn er ook tal van voordelen. Zo verloopt de communicatie rechtstreeks tussen de aannemer en de huurder, worden de werkzaamheden uitgevoerd door een vaste ploeg werknemers en hebben ze een vast aanspreekpunt bij de uitvoering. Ook de begeleiding van de huurders wordt door de aannemer opgepakt. Korte lijnen dus en dicht bij huis. De huurders zijn als het ware de eindinspecteurs van de werkzaamheden. Op dit moment is Smits Vastgoedzorg volgens de RGS-methodiek aan het werk in de wijk Oud-Achterwillens in Gouda. Hans van der Krogt: ”We hebben gesprekken gevoerd met bewoners en na een eerste verkenning bleek dat sommige bewoners extra wensen hadden voor een gesloten balkon. Met Woonpartners zijn we tot een akkoord gekomen om een aanpassing te doen in ons voorstel. Dat wordt nu uitgevoerd en het is een prachtig resultaat mét tevreden bewoners. Daar doe je het toch voor”.

 

Alle personen op de foto zijn zorgvuldig gepositioneerd met inachtneming van de 1.5 meter afstand voorschriften.