Roza is partner in

Caland Rotterdam

De aanvraag

In opdracht van woningcorporatie SSH is ons de opdracht toegezegd om het monument; Caland II in Rotterdam te restaureren. Het monument is gevestigd langs de Calandstraat. Deze straat staat bekend om zijn statige panden in een formele buurt. Wat deze opdracht uiterst interessant maakt.

De voorbereidingen

Een complexe opgave die bestaat uit schilder-, timmer-, metsel- en voegwerk. Het complex moet er kort gezegd weer strak uitzien. Door strenge eisen vanuit de opdrachtgever, bewoners en de monumentenwacht hebben wij met onze ketenpartners een plan opgesteld om het overlast tot het minimale te beperken.

De uitvoering

Het voegwerk voor dit complex wordt volledig voorzien van nieuwe snijvoegen die op ambachtelijke wijze worden aangebracht. Op deze manieren brengen we het gebouw in eigentijdse vorm terug. Vanuit de opdrachtgever hebben wij een kleurenplan opgesteld gekregen waar de meningen van alle kanten op verschilde. Door mee te denken met de opdrachtgever en proefstukken op te zetten, zijn we uitgekomen op een kleurencombinatie die de wandelgangen weer tot levendige ruimtes maakt.

De werkzaamheden verlopen soepel en bij onvoorziene omstandigheden wordt snel geschakeld door het nauw contact houden met de opdrachtgever en de bewoners.

De oplevering

De werkzaamheden zijn soepel verlopen en bij onvoorziene omstandigheden is snel geschakeld door nauw contact te houden met de opdrachtgever en de bewoners.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact met ons op!

social-icon

Je bent meer dan alleen een opdracht.

  • Roza verduurzaamt.
    Roza adviseert.
    Roza realiseert.
    Roza verrast.

Gerelateerde projecten

Meer zien? Bekijk andere projecten van ons hier!