Portaal Duivenkamp Maarssen (216 won.)

De aanvraag

De aanvraag betreft het buitenschilderwerk van kozijnen, ramen, deuren, boeidelen, dakkapellen en bergingen. Tevens is gevraagd om alle enkel glas ruiten te vervangen voor HR++ en het uitvoeren van het ondergrondherstel. De aanvraag betreft een selectie voor RGS aanpak van dit complex. De selectie wordt gedaan op basis van een visie document.

De voorbereiding

Met de beschikbare gegevens van de uitvraag en het complexbeheerplan is door ROZA een visiedocument opgesteld op basis van een quickscan. Na de selectie heeft ROZA een minimaal en een optimaal scenario uitgewerkt. Op basis van deze scenario’s heeft ROZA samen met Portaal een balans gemaakt in maatregelen en budget voor uitvoering in deze cyclus.

De uitvoering

Tijdens de uitvoering is het complex verdeeld in drie bouwstromen. Per bouwstroom was er één ploeg voor uitvoering van de complete werkzaamheden. Voor bewoners waren zij het vaste aanspreekpunt. De werkzaamheden zijn in een periode van 12 weken uitgevoerd.

Het doel

Op basis van het visiedocument hebben wij scenario’s uitgewerkt waarmee Portaal keuzes heeft kunnen maken in de maatregelen passend bij het budget. In de scenario’s is rekening gehouden met de stappen die de komende periode nodig zijn om dit complex te verduurzamen voor de toekomst.
 

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op!

social-icon

Je bent meer dan alleen een opdracht.

  • Roza verduurzaamt.
    Roza adviseert.
    Roza realiseert.
    Roza verrast.

Gerelateerde projecten

Meer zien? Bekijk andere projecten van ons hier!